درباره Sepideh Ghazizadeh

من کارهستم و رفیقم اندیشه، این لقب رو وقتی کارمند بودیم گرفتیم. کارو اندیشه وقتی دیدن گرافیستارو به بدقولی میشناسن، ازخودشون شروع کردن مثل بومرنگ …. میخوای بدونی چطوری؟ سختیِ کارِش مال ما راحتیِ خیالش مال شما وقتی کارو سفارش میدی زودم تحویل میگیری…. اما نه مثل خوم رنگرزی!