درباره پیمان پاکزاد

عاشق تبلیغات هستم. بیش از بیست سال است بدون هراس از هیچ تجربه ای عاشقانه در این راه قدم برمی دارم. به سرعت می آموزم و بهترینم را ارائه می دهم.

من را می توانید به عنوان یک مدیر ایده پردازی خلاق، یک مدیر مشتریان خستگی ناپذیر، یک کمپین نویس ماهر و یک متخصص تبلیغات بی تی ال کنار خود داشته باشید.