درباره نیما بهدادی مهر

روزنامه نگار، ایده پرداز و منتقد سینما، رئیس هیات داوران مسابقات نقد مردمی سایت سینمایی سی تو فیلم
چاپ هزاران یادداشت، گزارش، گفت و گو و مقاله در زمینه های سینمای ایران و فوتبال
همکاری با بسیاری از سایت ها، روزنامه ها، مجلات و خبرگزاری های معتبر

انتشار در شبکه های اجتماعی
ce

نیما بهدادی مهر

تولید کننده محتوا، نریتور، ایده پرداز