درباره میر دامون میر

دکتر میر دامون میر موسس آژانس ۳۶۰ درجه زیگما۸ تنها آژانس ایرانی عضو انجمن آژانس های تبلیغاتی امریکا.

عضو رسمی انجمن طراحان گرافیک ایران(IGDA)، طراحان برتر امریکا نیویورک(AIGA)، انجمن جهانی تبلیغات و طراحی خلاق لندن(D&AD)، انجکن بازاریابی امریکا شیکاگو(AMA)،آکادمی بازاریابی اروپا برکسل(EMAC)، انجمن مشاوران روابط عمومی لندن(PRCA)، باشگاه کارگردانان هنری نیویورک(ACD)، جامعه طراحان گرافیک تجربی واشنگتن (SEGD)

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D9%85%D8%A7%DB%B8

انتشار در شبکه های اجتماعی
ce

میر دامون میر

مدیر خلاقیت و موسس