درباره مهناز گل کیا

۵ سال سابقه کار در شرکت تبلیغاتی کانون ایران نوین
۱ سال سابقه کار در شرکت نگاه شرقی سبز
۲ سال سابقه کار در شرکت سیما پخش

انتشار در شبکه های اجتماعی
ce