درباره مهرداد ایران منش Mehrdad Iranmanesh

کارگردان تیزر و تدوینگر TV Commercial director

سابقه همکاری با شرکت شبکه آفتاب تحت عنوان کارگردان-تدوینگر-دستیار کارگردان

AFTABNET COMMUNICATION GROUP

Director-Editor-AD

سابقه همکاری با شرکت کاردان رسام تحت عنوان کارگردان

Kardan Rasam AD Agency

 TVC Director

سابقه همکاری با شرکت سروش تحت عنوان کارگردان

Soroush AD Agency

 TVC Director

سابقه همکاری با شرکت ایران نوین تحت عنوان کارگردان

Kanoon Iran novin AD Agency

TVC Director

سابقه همکاری با شرکت ایماژ تحت عنوان کارگردان

ICS AD Agency

TVC Director

سابقه همکاری با شرکت ۱۰ پروداکشن تحت عنوان کارگردان

۱۰production 

Director

ساخت تیزر رئال-رئال انیمشن-استاپ موشن

Commercial video in real | real animation | Stop motion

تدوین تیزر

TVC Editing

ساخت تیزر برای برندها و موسسات:

گلستان، بیک، امرسان، بانک پارسیان، سن ایچ، تکدانه، تابا الکترونیک، میکرومکس، آرتلاین، بانک تجارت، چیتوز، میهن، غنچه، طبیعت، بانک گردشگری، هواوی، سامسونگ…

Brands I work with:

Golestan food Industry, BIC, Parsian Bank, Sun ich, Takdaneh, Taba Electronics, Micro Max, ARTLINE, Cheetoz, Mihan diary, Ghoncheh Indusrial food, SAMSUNG

 

انتشار در شبکه های اجتماعی
ce