درباره علی منفرد

مدیری هستم که به جزییات در مورد تمام تخصص های زیر شاخه تبلیغات و بازاریابی کار، مطالعه و تجربه کردم. عاشق شغلم هستم و با تمام وجود به مشتری خدمت می کنم. چون یک چریک هستم.

انتشار در شبکه های اجتماعی
ce

علی منفرد

مدیر آژانس تبلیغات کادوسیه