درباره معین شمیرانی

دکترای مدیریت کسب و کار با گرایش استراتژی های بازاریابی

بیش از بیست سال سابقه فعالیت عملی و مشاوره در حوزه های مختلف

مدرس مباحث مذاکره، فروش، بازاریابی و مدلهای ذهنی در مدارس بازرگانی

انتشار در شبکه های اجتماعی
ce

معین شمیرانی

مدیر توسعه کسب و کار