مسعود توحیدی

مدیر عامل

درباره مسعود توحیدی

فعالیت حرفه ای خود را از سال ۱۳۷۷ در زمینه بازاریابی و تبلیغات شروع کردم.

در طول این سالها سعی کردم علاوه بر تحصیلات آکادمیک در رشته های فوق، همواره مطالعات و آموزه های  بیرونی داشته باشم و پس از ۱۸ سال سابقه فعالیت در آژانسهای تبلیغاتی با کسب تجربیات فراوان در سال ۱۳۹۵ کانون تبلیغاتی گرانش را با هدف ارائه خدمات مشاوره و تبلیغات تاسیس کردم.