محمد حسین چشمه نور

کارشناس مسئول دیجیتال مارکتینگ نرم افزاری آموت

درباره محمد حسین چشمه نور

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

کارشناس مسئول دیجیتال مارکتینگ نرم افزاری آموت

مدیر سابق واحد استان های بنگاه رسانه ای آخرین خبر

دبیر تحریریه ماهنامه تحلیلی راهبردی همگام شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی


دارای مدرک مدیریت 
team working از نمایندگی آکادمی ccplاسترالیا در ایران
دارای مدرک قبولی دیجیتال مارکتینگ از نمایندگی آکادمی
anccp ایتالیا، MPI اتریش
دارای مدرک دیجیتال مارکتر نظام مطالعاتی پیمانکاران نهاد ریاست جمهوری در ایران
متخصص کانتنت مارکتینگ و تبلیغات آنلاین
مدرس و مشاور رسانه ای