محمدرضا خواجوی

مدیر استودیو خواجوی

درباره محمدرضا خواجوی

متولد ۱۳۵۷

لیسانس عکاسی از دانشگاه هنر تهران-۱۳۸۵

تآسیس استودیو خواجوی، استودیوی تخصصی عکاسی صنعتی و تبلیغات-۱۳۸۳