مجتبی اوریویی

کارگردان و مجری جلوه های ویژه

درباره مجتبی اوریویی

طراح جلوه های ویژه، انیمیشن و موشن گرافیک، ایده پرداز و کارگردان این حوزه ها.