درباره مجتبی احمدنژاد

من مجتبی احمدنژاد هستم. از سال ۹۴ در حوزه BTL فعالیت میکنم.کار  در این حوزه با شرکت DMN شروع کردم.

انتشار در شبکه های اجتماعی
ce

مجتبی احمدنژاد

مسئول اجرایی - مسئول امور مشتریان - مدیر پروژه