درباره فروغ خسروی یگانه

فروغ خسروى یگانه |کارشناسى گرافیک| هنرهاى تجسمى |شروع فعالیت کارى از سال ٨٨

تجربه کارى با شرکت هاى تبلیغاتى و حضور در نمایشگاه هاى گروهى عکس و نقاشى

انتشار در شبکه های اجتماعی
ce