درباره فروغ خسروی یگانه

فروغ خسروى يگانه |كارشناسى گرافيك| هنرهاى تجسمى |شروع فعاليت كارى از سال ٨٨

تجربه كارى با شركت هاى تبليغاتى و حضور در نمايشگاه هاى گروهى عكس و نقاشى