درباره فرشاد محمدپور

فریلنس گرافیک دیزاینر

حدود هفت سالی شد که در وادی دیزاین در خدمت بازار تبلیغات ایران هستم و با مجموعه های مختلفی کار کردم

مجتمع فنی تهران

هولدینگ کاج یوتاب

اتروپات انیمیشن

ترنج دیزاین

نشر البرز و …

از دوستان و همکاران قدیمی بنده محسوب میشن