علی میرجمالی

مدیر مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان

درباره علی میرجمالی

  • مدیر مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان
  • مدیر کمیسیون آموزش انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان
  • عضو کمیته آموزش اتاق بازرگانی اصفهان در دوره هشتم
  • مسوول کارگروه آموزش و پژوهش کمیته فرش دستباف اصفهان
  • مربی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان
  • مشاور آموزش کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان در دوره هشتم
  • تدریس در بیش از ۴۸۹ دوره و سمینار آموزشی