درباره علیرضا رحیم زاده

مدیریت خوانده‌ام و شیفته هنر. مخلوط این دو زندگی مرا می‌سازد

رزومه من را در Linkedin بخوانید