صدف پیکامی

کارشناس تولید محتوا و کپی رایتر

درباره صدف پیکامی

لیسانس و فوق لیسانس ادبیات نمایشی از دانشکده هنر و معماری

از سال ۱۳۹۰ به صورت فریلنس با مطبوعات، شرکت های تبلیغاتی و رادیو مشغول کار هستم.