درباره شاهین عباسی نائینی

من شاهین عباسی هستم. از سال ۱۳۹۰ وارد حیطه تبلیغات در زمینه تخصصی موشن گرافیک شدم.

آدرس سایتم: www.shahinabbasi.com