درباره سینا شیعه نواز

مدیر خلاقیت

طراح گرافیک

کپی‌رایتر

موسس آژانس ارتباطات خلاق ترمین