سجاد ملکی

مدیر تولید فیلم های تبلیغاتی ۷ سال

درباره سجاد ملکی

اینجانب سجاد ملکی بالغ بر ۷ سال به طور تخصصی در زمینه تولید تیزر فعالیت دارم و دارای توانمندی های ذیل می باشم

کارگردانی ایده پردازی تصویر برداری تدوین انیماتور دو بعدی عکاسی صنعتی و …..

در ضمن دارای تجهیزات کامل نیز می باشم  تلفن ۰۹۰۳۲۱۳۹۶۲۲