رضا سلامتی

مدیر بازاریابی

درباره رضا سلامتی

مدیر بازاریابی برند گراد

دانشجوی DBA در ماهان

۱۰ سال فعالیت در حوزه فشن