داوود رمضانی

offline Marketing & B2B sales Manager

درباره داوود رمضانی

من  متولد ۱۳۷۱ کارشناسی مهندسی صنایع خوندم از ۹۰تا ۹۴ بوعلی سینا همدان  کارشناسی ارشد رو مدیریت بازرگانی دانشگاه خوارزمی تهران خوندم از تاریخ ۹۴ تا ۹۶ – عنوان پایان نامه ارشد بررسی و شناسایی چالش ها جهانی شدن کسب و کار ها از طریق تجارت الکترونیک بوده

فعالیت حوزه کاری :

۱- شرکت فرهیتخگانجوان -research fellow – و بعد از اتمام پروسه تحقیق سرپرست فروش شدم

۲-مدیر پروژه دو استارت اپ همقدم و پیکسلگرام

۳– marketing specialist- هلدینگ گردشگری عتیق گشت اصفهان -وب سایت مستر بلیط