خشایار صباغ زاده

موشن دیزاینر فریلنس

درباره خشایار صباغ زاده

خشایار صباغ زاده هستم

مدت ۲ سالی هست در زمینه موشن گرافیک فعالیت می کنم