درباره حسین سعیدی

مشاور استراتژی بازاریابی دیجیتال ، شامل مناسب سازی صفحه فرود و انتخاب رسانه تبلیغاتی و تحلیل اثر بخشی کمپینهای تبلیغات دیجیتال و ارائه گزارشات تحلیلی

مشاور برنامه ریزی رسانه محیطی ، انتخاب بیلبوردهای مناسب شما

برنامه ریزی تبلیغات در صدا و سیما تخفیفهای برند شما و کنداکتور مناسب پخش شما

انتشار در شبکه های اجتماعی
ce

حسین سعیدی

مشاور و مجری بازاریابی دیجیتال و برنامه ریزی رسانه محیطی و تلویزیون