درباره حسن پورمحمدی

فارغ التحصیل در رشته علوم ارتباطات از دانشگاه تهران

مدیر هنری و گرافیست ارشد کانون تبلیغاتی فراسو ایده تهران

مدیر هنری دومین جشنواره روز جهانی ارتباطات دانشگاه تهران

مشاور هنری و تبلیغاتی سومین جشنواره روز جهانی ارتباطات دانشگاه تهران

مشاور تبلیغاتی برند اشنایدر الکتریک فرانسه در ایران

مشاور تبلیغاتی برند سوپر کریستال تایوان در ایران

مشاور هنری ری-گرافی سایت آبزیان ایران

مدیر هنری و مجری هویت بصری پخش چای جهان

مدیر هنری چهاردهمین جشنواره بین المللی رادیو در ایران