حامد شعبانی

طراح گرافیک ارشد و مدیر هنری

درباره حامد شعبانی

فوق لیسانس گرافیک٬ مدیر هنری با ۱۷ سال سابقه فعالیت در بازار تبلیغات

مسلط به  امور بازاریابی٬ مشاوره تبلیغاتی٬ تبلیغات محیطی و چاپ