جواد مالمیر

کارگردان تدوینگر

درباره جواد مالمیر

من جواد مالمیر کارگردان تیزرهای تبلیغاتی و ایده پرداز هستم.

در زمینه ساخت تیزرهای تبلیغاتی، محتوا سازی شبکه های اجتماعی و مشاوره های تبلیغاتی فعالیت دارم.

لطفا برای مشاهده فعالیت ها و اطلاعات تکمیلی به سایت من مراجعه کنید .

www.jvm-ad.com