درباره بابک نصرتی

موسس و مدیر عامل شرکت واقعیت مجازی آرتمن

مدیریت عامل – ۶ سال

مدیریت فروش – ۱۰ سال

مدیریت داخلی – ۸ سال

مدیریت پروژه – ۱ سال

سابقه کاری – ۱۹ سال

انتشار در شبکه های اجتماعی
ce