درباره امیر انعامی

تحصیلات

  • کارشناسی ارشد تصویرسازی از دانشگاه تهران
  • کارشناسی گرافیک از دانشگاه هنر و معماری

سوابق هنری

  • استاد مدعو دانشگاه تهران در رشته های گرافیک و نقاشی
  • هجده نمایشگاه داخلی و خارجی
  • دارنده دیپلم افتخار و جایزه نخست جشنواره تجسمی فجر

سوابق کاری

طراح ارشد مجموعه تبلیغاتی رسام ۸۵ / طراح گرافیک چندین مجموعه تلویزیونی ۸۹ / مدیرهنری آژانس تبلیغاتی ساینا ۹۸-۹۲ / طراح ارشد آژانس تبلیغاتی برندیست ۹۸ / مدیرهنری هولدینگ مهبانگ ۹۹ / مدیرهنری آژانس تبلیغاتی مات ۹۹ /

انتشار در شبکه های اجتماعی
ce

امیر انعامی

مدیرهنری