درباره امیرحسین واقفی

بیش از یک دهه فعالیت به عنوان خبرنگار و دبیر رسانه، بینش من نسبت به مسیر قدرت نادیدنی رسانه و جادوی اهرم ارتباطات را واقعگرایانه‌تر و شفاف‌تر کرده است. سرانجام این تجربه و کمی شانس، من را در طرف دیگر میز خبر، به عنوان گرداننده روابط عمومی و ارتباط با رسانه، راوی داستان کرد تا رویدادها را از پشت صحنه تماشا کنم. اشتیاق همیشگی من چینش کلمات است، به شکل اوراد، برای جادویی که بازتاب دهنده‌است تا صدایی باشد؛ شنیدنی، تاثیرگذار و تغییر دهنده.

 

مهارت‌ها: روابط عمومی، ارتباط با رسانه، استراتژی تولید محتوا، بازارسازی محتوا، استراتژی و مدیریت محتوای روابط عمومی، نقد و بررسی متناسب با جامعه هدف، دبیری رسانه و معرفی کسب و کار

انتشار در شبکه های اجتماعی
ce

امیرحسین واقفی

روابط عمومی، ارتباط با رسانه - PGt