درباره امید رجبعلی

از دوران کودکی در دنیای تبلیغات حضور داشته ام، تبلیغات را از پدرم که یکی از بنیان گذاران و اساتید تبلیغات میباشد فرا گرفته ام و دانش هر آنچه وابسته و مرتبط به رسانه، خدمات و تبلیغات است را کسب نمودهام نزدیک به ۱۶ سال تجربه کاری اینجانب در کانون تبلیغاتی تمام خدمت نوین فیلم ، در سن ۲۸ سالگی، گویای همین مطلب است

باهوش، منظبط، سخت کوش، مسئولیت پذیر و خوش رفتار هستم، توانایی حل مساله را به خوبی داشته و میتوانم با ویژگی انعطاف پذیری در سمت های مختلف قرار گرفته و فعالیت نمایم

انتشار در شبکه های اجتماعی
ce

امید رجبعلی

مدیر کانون تبلیغاتی نوین فیلم