درباره احمد صلح دار

کارشناس گرافیک و مدیر هنری با ۱۲ سال سابقه فعالیت در بازار تبلیغات.