درباره آیدین آریایی نژاد

کارگردان، مدیر جلوه‌های ویژه بصری

انتشار در شبکه های اجتماعی
ce

آیدین آریایی نژاد

کارگردان، مدیر جلوه های ویژه بصری