آتنا مقدم

مشاور برندسازی و کپی‌رایتینگ

درباره آتنا مقدم

مقدم هستم، آتنا مقدم. با مهندسی صنایع شروع کردم و مسیر شغلیم از استراتژی و بازاریابی گذشت تا رسید به ترجمه‌ی اولین کتابم، بازاریابی داده‌محور. و پام به دنیای بازاریابی و بعدش تبلیغات و برندینگ باز شد و این آخری، برندینگ، برام جدی‌تر شد و موند.
بیشتر فعالیت‌های حرفه‌ایم در زیمنه‌ی کپی‌رایتینگ بوده، یعنی نام‌گذاری برند، شعارنویسی (نه روی دیوار!) و طراحی هویت کلامی برند و از اواخر سال ۹۷ تصمیم گرفتم مستقل کار کنم، با همه‌ی سختی‌هاش.

تا امروز همه‌ی کتاب‌هام رو با همکاری انتشارات سیته چاپ کردم:

  • بازاریابی داده-محور
  • راهنمای انتخاب یک نام موفق
  • چکش بصری
  • نبرد در اتاق فرمان
  • طراحی کمپین تبلیغاتی
  • برندینگ دیجیتال
  • شعار برند، شیپور جنگ

و یه کتاب کپی‌رایتینگ که به زودی به بازار میاد.