اختتامیه پنجمین جوایز ایران‌ادز

۲۱ اردی‌بهشت ۱۴۰۳ پارک فن‌آوری پردیس

دومین همایش حقوق کسب و کار (legalday2019)

30 و 31 خرداد ماه 1398 دانشگاه تربیت مدرس

اختتامیه پنجمین جوایز ایران‌ادز

۲۱ اردی‌بهشت ۱۴۰۳
پارک فن‌آوری پردیس
ادامه مطلب
۲۳ مهر ۱۳۹۸
کافه تبلیغات - سمیه، بین مفتح و رامسر
ادامه مطلب