کارگروه خدمت

خدمت کارگروه جدیدی در ایران‌ادز است. مأموریتش طراحی، توسعه و ارائه‌ی خدماتی ارزش ‌آفرین است برای برندها، آژانس‌ها و دیگر ذینفعان ایران‌ادز؛ به گونه‌ای که تضادی با منافع آژانس‌ها نداشته باشد و برگرفته از جوهره‌ی “آگاهی، الهام و رشد” سبب بهبود عملکرد و در نهایت پیشرفت و رشد آن‌ها باشد. فهرست ایده‌ها و خدمت‌های قابل ارائه در این کارگروه تازه، در حال طرح‌ریزی و توسعه است. ولی برخی از مواردی که یا پیشتر سابقه‌ی انجامشان در ایران‌ادز وجود داشته و یا در مرحله‌ای قابل ارائه‌ هستند به شرح زیر است:    

  • تسهیل‌گری در استخدام نیروهای متخصص: معرفی نامزدهای متناسب با شرح شغل و جایگاه‌های شغلی مورد نظر سازمان‌
  • سازماندهی واحدها و دپارتمان‌های داخلی و تخصصی: تدوین چارت سازمانی، نگارش دستورالعمل‌ها اجرایی، تدوین شرح شغل، انتشار آگهی‌های استخدام، مصاحبه و گزینش متقاضیان، معرفی نامزدهای واجد شرایط به سازمان، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تیم‌سازی 
  • برگزاری پیچ‌های تبلیغاتی و مسابقات طراحی: برنامه‌ریزی و سازماندهی فرآیند، تدوین ضوابط و برگه‌ی امتیازها، تهیه‌ و انتشار فراخوان، بررسی و گزینش نامزدهای واجد شرایط، برگزاری و مدیریت جلسات توجیحی و ارائه، مشارکت در داوری آثار و پیشنهادات ارائه شده، تهیه‌ی گزارش عملکرد
  • برگزاری رویدادها و نشست‌های خبری: برگزاری نشست‌های خبری برای برندها و شرکت‌هایی که محصول، خدمت یا تازه‌هایی برای معرفی و ارائه به بازار دارند. این خدمت با مشارکت کارگروه رسانه و رویداد ارائه می‌شود. 
انتشار در شبکه های اجتماعی
ce